Tillsammans blir vi stora och starka med kraften att förhandla ner inköpspriser, utveckla butikskoncept, tekniska lösningar, logistik, kundservice, marknadsföring och bygga ett varumärke som gör oss mer attraktiva och konkurrenskraftiga nu och i framtiden. Vi värnar samtidigt om individuell frihet och trygghet. Som handlare i Elon Group finns friheten att driva sitt eget bolag och lokala affär kvar, samtidigt som det innebär ett delägarskap i något större med tryggheten av stödet från andra.

Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké Elon AB januari - december 2023

Elon redovisar ett rekordresultat under fjärde kvartalet främst tack vare förstärkt bruttomarginal kombinerat med positiva effekter av skalfördelar och anpassningar i verksamheten. Tack vare det starka resultatet under årets sista kvartal kan koncernen redovisa ett positivt rörelseresultat för helåret. Vi har ökat vår marknadsandel under helåret samtidigt som försäljningsvolymen har sjunkit. Vårt rörelsekapital förbättrades och kassaflödet förstärktes.

Elon lanserar professionell tvättstugeutrustning under eget varumärke

Elon kommer under 2024 att lansera professionell tvättstugeutrustning på den svenska marknaden under det egna varumärket Elvita Professional.

Elon AB offentliggör bokslutskommuniké 2023 den 22 februari kl. 07:30

Elon AB offentliggör sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2023 torsdagen den 22 februari kl. 07:30.

Lokala handlare i hela Norden.

Elon Group är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Vi har styrkan hos ett storbolag, med engagemanget från entreprenörer med lång erfarenhet av sina lokala marknader och kunder.

Om Elon Group

Den ledande aktören på den nordiska marknaden

Vår organisation är en stor del av det som gör Elon Group unik, i hela Norden. Vi bygger på lokalt etablerade återförsäljare och entreprenörer med djup lokalkännedom, ofta kända i närområdet. Det är en styrka som vi kommer att forsätta använda. Vi manifesterar det lokala och personliga i våra butiker på olika sätt. Vi gör det genom att lyfta fram människorna som arbetar där, såväl som entreprenörerna och vårt arv.

Vår verksamhet

Nyckeltal & rapporter

4,7
1,0 %
260+
900+
FILNAMN DATUM NEDLADDNING

Delårsrapport Q1 2023 Elon AB

16 maj, 2023

Delårsrapport Q2 2023 Elon AB

31 augusti, 2023

Delårsrapport Q3 2023 Elon AB

16 november, 2023

Delårsrapport Q4 2023 Elon AB

22 februari, 2024

Våra varumärken