Tillsammans blir vi stora och starka med kraften att förhandla ner inköpspriser, utveckla butikskoncept, tekniska lösningar, logistik, kundservice, marknadsföring och bygga ett varumärke som gör oss mer attraktiva och konkurrenskraftiga nu och i framtiden. Vi värnar samtidigt om individuell frihet och trygghet. Som handlare i Elon Group finns friheten att driva sitt eget bolag och lokala affär kvar, samtidigt som det innebär ett delägarskap i något större med tryggheten av stödet från andra.

Pressmeddelanden

Elon tecknar exklusivt nordiskt avtal med BSH gällande försäljning av Siemens extraKlasse-sortiment

Elon, ledande aktör inom den frivilliga fackhandeln för hemprodukter i Norden, har tecknat avtal med BSH Northern Europe gällande försäljning och distribution av Siemens ExtraKlasse-sortiment. Avtalet ger Elon exklusivitet via sina butiker och partners i Nordens samtliga länder; Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Delårsrapport Elon AB januari - juni 2023

Andra kvartalet 2023 har, som det första, präglats av en stor försiktighet på marknaden. Samtliga makroekonomiska indikatorer visar på tuffare tider för hushållen och den marknad Elon befinner sig på. Bilden är likvärdig i hela Norden och inom Elons affärssegment.

Elon AB (publ):s dotterbolag Elon Group och Euronics Holding AB har ingått en avsiktsförklaring avseende sammanslagning av den svenska delen av Euronicskedjan med Elons kedjeverksamhet

Elon AB (publ):s dotterbolag Elon Group (”Elon”) och Euronics Holding AB (”Euronics”) har ingått en avsiktsförklaring avseende sammanslagning av den svenska delen av Euronicskedjan med Elons kedjeverksamhet Elon och Euronics har idag ingått en icke-bindande avsiktsförklaring avseende sammanslagning av Euronics svenska verksamhet med Elons kedjeverksamhet. Parternas målsättning är att slutföra processen och ingå bindande avtal avseende sammanslagningen under september 2023.

Lokala handlare i hela Norden.

Elon Group är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Vi har styrkan hos ett storbolag, med engagemanget från entreprenörer med lång erfarenhet av sina lokala marknader och kunder.

Om Elon Group

Den ledande aktören på den nordiska marknaden

Vår organisation är en stor del av det som gör Elon Group unik, i hela Norden. Vi bygger på lokalt etablerade återförsäljare och entreprenörer med djup lokalkännedom, ofta kända i närområdet. Det är en styrka som vi kommer att forsätta använda. Vi manifesterar det lokala och personliga i våra butiker på olika sätt. Vi gör det genom att lyfta fram människorna som arbetar där, såväl som entreprenörerna och vårt arv.

Vår verksamhet

Nyckeltal & rapporter

4,7
1,0 %
260+
900+
FILNAMN DATUM NEDLADDNING

Delårsrapport Q1 2023 Elon AB

16 maj, 2023

Delårsrapport Q2 2023 Elon AB

31 augusti, 2023

Våra varumärken