Aktieinformation

Elons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap och har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 2009. Emissionskursen var 50 kronor. 
Bolagets aktiekapital uppgår den 31 december 2022 till 14 860 343 SEK med kvotvärde 2,50 SEK per aktie.  

Börsvärde
Per den 16 maj 2022 genomfördes en apportemission i Elon AB genom en riktad nyemission till Elon Group Holding AB på totalt 9 659 223 aktier. Som betalning för aktierna erhölls aktierna i bolaget Elon Group AB. Värderingen för bolaget sattes till 579,6 MSEK motsvarande 60,00 SEK per aktie.  

Aktiekursen den 31 december 2022 var 39,50 (86,20) kronor. Vid detta datum uppgick Elons börsvärde till 587,0 (448,3) MSEK. 

Tickerkod
Nasdaq: Elon, Sektor (GICS): Retail

De största aktieägarna

De största aktieägarna

Aktieägare

Antal aktier

 Procentandel

Elon Group Holding

9 659 223

65,0

Håkan Lissinger

1 088 000

7,3

ORIGINAT AB

530 000                     

3,6

Avanza Pension

428 227

2,9

Alexander Oker-Blom

260 000

1,7

Malin Lissinger Browall

240 000

1,6

Johanna Lissinger Peitz

240 000

1,6

Övriga aktieägare

2 414 893

16,3

Summa

14 860 343

100,0