Historia

Alla företag har en historia. Det här är vår.

ELON Groups historia började redan 2003.

Konsolidering och effektivisering av olika branscher hade då tagit fart. ELON och Elkedjan, två frivilliga fackhandelskedjor, beslutade att försöka hitta synergieffekter och skalfördelar utan att för den skull konkurrera på marknaden. Beslut togs om att hitta ett effektivt inköps- och logistikcenter som kunde tillvarata båda kedjornas önskemål. EEL startades och ägdes initialt av ELON och Elkedjan.

Örebro blev etableringsorten, ett beslut som togs efter en rad undersökningar och personliga resor runt om i landet. Bygget av lager och kontor startade 2003 och 2004 stod 15 000 kvm lager och kontor färdigt. EEL startade sin operativa verksamhet i oktober 2004.

EELs utveckling var redan från start mycket positiv. En ständig tillväxt och bra ekonomisk utveckling möjliggjorde en nödvändig utbyggnad som genomfördes under 2007. Lagerytan var då totalt 30 000 kvm och kontorsytan dubblerades. EEL övertog alltmer ansvar från kedjorna och detta ledde till att det 2008 genomfördes en strukturomvandling där EEL blev moderbolag med ELON och Elkedjan som dotterbolag.

Under 2008 inleddes ett samarbete med den frivilliga fackhandelskedjan Elspar. Detta samarbete resulterade efter ett par år i ett samgående och EEL startade även samma år en ny kedja – Hemexperten.

EEL fortsatte att växa och under 2009 hade en tillväxt på 110 % uppnåtts.

2012 förvärvade EEL Hemma - den sista kvarvarande vitvarukedjan i Sverige – och hade efter detta förvärv samlat samtliga frivilliga fackhandelskedjor inom MDA och SDA under EEL. I samband med detta skapades två affärsområden: Teknik, med sitt huvudkontor i Anderstorp och Butik, med sitt huvudkontor i Örebro.

2012 hade EEL fem kedjor med olika varumärken. 2013 genomfördes en varumärkesförädling där de fem varumärkena kanaliserades till två – ELON och Elkedjan.

Tillväxten fortsatte och under 2014 förvärvades två bolag: Canvac som marknadsförde och sålde luftvärmepumpar och luftvårdsprodukter samt FDT, ett bolag som erbjuder kassasystem, affärssystem och IT-lösningar för detaljhandeln. Lagret på 30 000 kvm var nu för litet och byggdes ut med 25 000 kvm. Kontorsytorna dubblerades än en gång. Affärsområdet Teknik utvecklade sitt område med en proffsbutik i Eskilstuna och effektiviserade lagret i Anderstorp.

2015 beslutade EEL att förändra moderbolagets namn från EEL Holding (publ) till ELON Group. Under samma år förvärvades kedjan Euronics Norge AS med ca 70 butiker inom området CE samt MDA och SDA.

Under 2016 bildades ett nytt bolag i koncernen med Euronics Norge AS och Euronics Sverige AB som gemensamma ägare – Euronics Nordic. En inköpsorganisation för CE-produkter med en 3PL-lösning hos EEL i Örebro som utgångspunkt.

2017 togs beslutet att genomföra namnbyte även på bolaget EEL till ELON Group som ett steg i den långsiktiga strategin mot att verka alltmer internationellt.

Efter ungefär tio års verksamhet har ELON Group uppnått en tillväxt på totalt 572 % och en inköpslojalitet från sina aktieägare på 92 %.

Och resan fortsätter…